AUDIT

  • zprostředkujeme Vám audit

  • ověření účetních závěrek, výročních zpráv a zpráv o vztazích s propojenými osobami

  • ověření správnosti zvláštních skutečností

  • ověření čerpání dotací