VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • daňová přiznání pro fyzické i právnické osoby k dani z příjmu s možným odkladem do 30.6.

 • daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 • daňová přiznání k silniční dani

 • daňová přiznání k DPH

 • daňová přiznání k dani z nemovitostí

 • další hlášení  a vyúčtování pro finanční správu, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny

 • vedení daňové evidence ve vlastním účetním programu

 • kontrola formální správnosti, zadávání dokladů a účtování dokladů –  faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy

 • vedení evidence dlouhodobého majetku

 • sledování termínů plateb vůči státním úřadům

 • vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům

 • vypracování přiznání DPH

 • vypracování souhrnného hlášení

 • vypracování výpisu z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)

 • měsíční přehled neuhrazených faktur (přijatých a vydaných)

 • měsíční zasílání přehledu příjmů a výdajů

 • skladové hospodářství

 • zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)

 • zajištění všech daňových kontrol

 • poradenství (osobně, telefonicky, email)

 • skladové hospodářství – optimalizace skladových zásob a evidence skladů včetně pomoci s organizací a provedením fyzické inventarizace zásob