PERSONALISTIKA A MZDY

  • výpočet mezd – pracovní poměr i dohody o pracovní činnosti a dohody o provední práce vč. výpočtu dávek nemocenského

  • příprava platebního příkazu na mzdy a odvody

  • vyplňování a zasílání měsíčních hlášení České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

  • ostatní povinnosti vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám – přihlášky/odhlášky, hromadná oznámení, vyplnění a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění

  • roční zúčtování daně zaměstnanců

  • vydávání potvrzení pro zaměstnance pro účely daně z příjmů fyzických osob, při ukončení pracovního poměru tzv. zápočtový list

  • vyúčtování daně vybírané srážkou, vyúčtování daně vybírané zálohově

  • výpočet úrazového pojištění (pojištění Kooperativa)