SLUŽBY

Jsme účetní společnost s rozsáhlým záběrem účetních, daňových a poradenských služeb

 

Naším hlavním cílem a úkolem je identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů společnosti v průběhu poskytování našich služeb a přehledně je prezentovat managementu společnosti. Tohoto nelehkého cíle dosahujeme díky vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb.

 

  • Zpracování účetnictví, daňové evidence

  • Mzdová agenda

  •  Zpracování daňových přiznání ( daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční  daň,  daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, darovací daň)

  •  Zastupování klientů před správcem daně, při kontrolách u zdravotních pojišťoven apod.

  • Zprostředkování auditů účetních závěrek