• zpracování účetnictví obchodních korporací

 • zpracování mzdové agendy

 • vedení daňové evidence pro fyzické osoby

 • vedení účetnictví ve vlastním účetním programu

 • vedení účetnictví v účetním programu Pohoda ve vlastnictví klienta pomocí vzdáleného přístupu

 • kontrola formální správnosti, zadávání dokladů a účtování dokladů –  faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy

 • účtování veškerých souvisejících účetních případů např. mzdy, interní doklady, odpisy majetku

 • vedení evidence dlouhodobého majetku

 • sledování termínů plateb vůči státním úřadům

 • vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům

 • vypracování přiznání DPH

 • vypracování souhrnného hlášení

 • vypracování výpisu z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)

 • měsíční přehled neuhrazených faktur (přijatých a vydaných)

 • měsíční zasílání rozvahy a výsledovky e-mailem

 • skladové hospodářství

 • příprava účetnictví na audit

 • rekonstrukce účetnictví

 • zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)

 • zajištění všech daňových kontrol

 • poradenství (osobně, telefonicky, email)

 • vypracování vnitropodnikových účetních směrnic

 • vnitropodnikového účetnictví – návrh řešení vč. analytických účtů

 • skladové hospodářství – optimalizace skladových zásob a evidence skladů včetně pomoci s organizací a provedením fyzické inventarizace zásob

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ